top of page

Özü Tutan Kap


Özü tutan kap anlamıyla mandala

Canlı-cansız yaratılan her varlık içerisinde benzersiz ama aslında aynılık taşıyan bir öz, enerji taşır hatta varoluşun kendisi aslında tek bir enerjinin farklı formlarından ibarettir de diyebiliriz.

Mandala Nedir (1) Oku


Uzak doğudan Amerikan yerlilerine, Afrika’dan İslamiyet’e kadar esasında tüm kültürlerde bu teklik bilinci ve inanışı vardır. Var olan her şey sürekli bir etkileşim halindedir. Bu etkileşim hem olumlu hem olumsuz olarak her an devam etmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak mandalalar onu yapan kişinin, o mandalayı yaparkenki enerjisini alırlar ve bu enerjiyi saklarlar. Başka bir deyişle mandala yapan kişi, kendi varlık enerjisini istese de istemese de yaptığı mandalaya aktarır, adeta akıtır. Yoğun odaklanma ile yapılan çalışmalarda bu akış bilince çıkar ve havada hissedilebilen bir yoğunlukta neredeyse kütle kazanır, maddeleşir. Bu enerji yapılan mandalada saklanıp var olmaya ve görüş alanımız içerisinde olduğu sürece bizi, enerjimizi, hayatımızı, çekimlerimizi ve seçimlerimizi etkilemeye devam eder.

#eğitim #mandala #sanat

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page